CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DANUBIU TULCEA
Strada Viitorului nr. 6 , Tulcea

In subordinea Agenției Naționale pentru Sport
In baza HG nr. 576/07.07.2023  privind organizarea, functionarea și atribuțiile Agenției Naționale pentru Sport
Email csm.danubiutulcea@sport.gov.ro
Email csmdanubiu@yahoo.com
Director Miron Vasile –telefon 0752 132 460
Director Adjunct – Naciadis Daniel telefon 0724 820 701
Contabil șef – Avrigeanu Simona telefon 0752 876 265
Responsabil informații publice  Chirilov Lida 0752 132 461